Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Przedszkole Słoneczny Domek współpracuje z  Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznym www.autyzmkolobrzeg.pl specjalizującym się w terapii dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewynymi. Centrum prowadzi długoletnią działaność na terenie Kołobrzegu.


Poza ciekawym, indywidualnym, pełnym zaangażowania i pasji podejściem do każdego dziecka w naszym przedszkolu, oferujemy również specjalistyczną terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


TERAPIA


Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w ramach pobytu w przedszkolu, mają codzienną indywidualna terapię 1:1, w wymiarze 1,5 godziny. Terapię prowadzą wysoce wyspecjalizowani i profesjonalni terapeuci. Terapia dzieci opiera się na zasadach analizy behawioralnej stosowanej (ABA).


Praca edukacyjno - terapeutyczna dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, przebiega wg programów, opracowywanych indywidualnie dla każdego dziecka i zgodnych z założeniami ABA. Programy dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci i nastawione na rozwijanie umiejętności deficytowych w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych.


Główny nacisk kładziemy na rozwój mowy, zdolności komunikacyjne i umiejętności społeczne. W ramach pobytu w przedszkolu, dzieci mają zapewnioną także ciągłą, systematyczną integrację z grupą rówieśniczą.


Poniżej widoczne są filmy z fragmentami indywidualnie prowadzonej terapii behawioralnej

 


AUTYZM


Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Oznacza to tyle, że dziecko wykazuje nieprawidłowości w różnych sferach rozwoju. Są to zaburzenia w sferze:

 • komunikacji
 • umiejętności społecznych
 • zachowań, zainteresowań


Autyzm występuje czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek


Objawy autyzmu widoczne są zwykle przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Jednakże zdarza się, że u niektórych dzieci pierwsze symptomy autyzmu widoczne są już w okresie niemowlęcym, u innych rozwój przebiega prawidłowo do drugiego roku życia i nagle następuje regres.


Kiedy szukać pomocy? Co powinno zaniepokoić rodzica?

 • brak uśmiechu na widok znanych osób
 • brak lub unikanie kontaktu wzrokowego
 • unikanie kontaktu cielesnego
 • brak reakcji na własne imię
 • zaburzenia w rozwoju mowy lub jej całkowity brak
 • opór wobec zmian (rutyny)
 • unikanie zabawy i kontaktu z dziećmi, zabawa samotna
 • nieadekwatny płacz lub śmiech
 • wykorzystanie zabawek w sposób niestandardowy, niewłaściwy


Rodzicu zapamiętaj:

 • im wcześniejsza diagnoza - tym wcześniejsza terapia
 • im wcześniejsza terapia - tym większa szansa na poprawę funkcjonowania Twojego dziecka i całej Rodziny.


Więcej informacji na temat autyzmu, terapii oraz działalności Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego znajdziesz na www.autyzmkolobrzeg.pl