Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Głównym celem naszego Przedszkola jest pełny, wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Cel ten będziemy osiągać przez zabawę i współtowarzyszącą jej naukę.


Nasze zajęcia uczą otwartości, kreatywności, pobudzają wyobraźnię, a także rozwijają zainteresowania i talenty. Rozwijamy inteligencje wielorakie dzieci i wspomagamy ich rozwój psychoruchowy. Kształtujemy samodzielność i uczymy praktycznych umiejętności, potrzebnych, na co dzień.


W "Słonecznym Domku" codziennie dziać się będzie coś ciekawego. Dni tygodnia oprócz nazw właściwych otrzymają dodatkowe przydomki np.: "Sportowe wtorki", "Bajkowe środy", "Artystyczne czwartki".


OFERTA DLA...

Głównym celem naszego Przedszkola jest pełny, wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Cel ten będziemy osiągać przez zabawę i współtowarzyszącą jej naukę.


Nasze zajęcia uczą otwartości, kreatywności, pobudzają wyobraźnię, a także rozwijają zainteresowania i talenty. Rozwijamy inteligencje wielorakie dzieci i wspomagamy ich rozwój psychoruchowy. Kształtujemy samodzielność i uczymy praktycznych umiejętności, potrzebnych, na co dzień.


W "Słonecznym Domku" codziennie dziać się będzie coś ciekawego. Dni tygodnia oprócz nazw właściwych otrzymają dodatkowe przydomki np.: "Sportowe wtorki", "Bajkowe środy", "Artystyczne czwartki".


OFERTA DLA...

WSZYSTKICH DZIECI

W naszym Przedszkolu wszystkim dzieciom oferujemy:

 • zajęcia objęte podstawą programową,
 • naukę języka angielskiego,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne,
 • zajęcia rytmiczne,
 • zajęcia z logopedą,
 • zabawy teatralne,
 • zajęcia przyrodnicze w przedszkolnym ogródku,
 • bajkoterapię,
 • warsztaty plastyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • organizację urodzin dzieciom,
 • okres adaptacyjny z mamą lub tatą,
 • zajęcia otwarte z udziałem rodziców

DZIECI Z CAŁOŚCIOWYM ZABURZENIEM ROZWOJU

Dzieciom z całościowym zaburzeniem rozwoju zapewniamy:

 • specjalistyczną terapię przez cały czas pobyty dziecka w przedszkolu,
 • terapię indywidualną 1:1 (jedno dziecko- jeden terapeuta), realizowaną w oparciu o analizę behawioralną stosowaną,
 • indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne, kształcące umiejętności deficytowe (mowę, zabawę, umiejętności społeczne) oraz eliminujące zachowania niepożądane,
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną, wysoce wyspecjalizowaną kadrę - certyfikowanych terapeutów,
 • planowaną, ciągłą integrację z grupą rówieśniczą, wspomaganie rodziców, konsultacje, instruktaż, jak efektywnie pracować z dzieckiem w domu,
 • opracowanie i realizację programów wczesnego wspomagania rozwoju.