Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Przedszkole Słoneczny Domek to jedno z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych miejsc zabawy i nauki w Kołobrzegu. Tutaj każde dziecko jest wyjątkowe. Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, zapewniając im możliwość rozwijania własnych zainteresowań i talentów.


Każdy dzień w naszym Przedszkolu jest ciekawy i tak zaplanowany, aby dziecko miało poczucie bezpieczeństwa i aktywnego, twórczego poznawania świata.


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 - 16:30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej, ustalanej na początku każdego roku szkolnego.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA 
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM "SŁONECZNY DOMEK"

CZAS RODZAJ AKTYWNOŚCI DZIECI
06:30 - 7:30 Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową:
06:30 - 07:30
 • schodzenie się dzieci
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
 • spontaniczna działalności zabawowa - zabawy dowolne dzieci według zainteresowań
 • praca indywidualna z dzieckiem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, obserwacyjnym, terapeutycznym
07:30 - 12:30 Realizacja podstawy programowej:
07:30 - 07:50
 • czynności samoobsługowe - przygotowanie do ćwiczeń
 • ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe
07:50 - 08:30

Czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do posiłków.

I śniadanie:

 • przestrzeganie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych
 • uczenie dzieci samodzielności
 • zabiegi higieniczne po śniadaniu
08:30 - 10:00

Spontaniczne działalności zabawowe - zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.

10:00 - 10:40 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia sprzyjające aktywizowaniu mowy, myślenia, doskonalące sprawność umysłową i fizyczną oraz wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.
10:40 - 12:00
 • czynności samoobsługowe w szatni
 • gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, zabawy na placu zabaw, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, Dobór zajęć oraz ich organizacja uzależnione są od pogody i pory roku
12:00 - 12.10 Czynności higieniczno - samoobsługowe w łazience, przygotowanie do posiłku.
12:10 - 12:30
 • obiad - I danie
12:30 - 16:30 Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową:
12:30 - 13:15
 • dzieci młodsze- poobiedni relaks, zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki, słuchanie bajek
 • dzieci starsze - zajęcia edukacyjne, programowe, zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, słuchanie muzyki
13:15 - 13:30
 • czynności higieniczno - samoobsługowe w łazience, przygotowanie do posiłku
13:30 - 14:00
 • obiad - II danie
14:00 - 15:00
 • zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole (ruchowe, taneczne, i inne)
15:00 - 16:30
 • zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, rozwijanie zainteresowań. Rozwijanie inteligencji wielorakiej. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych, praca indywidualna, obserwacja pedagogiczna. Pobyt na powietrzu.
 • rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami - rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci