Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Słoneczny Domek
Previous Next Play Pause
1 2 3 4


od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom


IWRD
uzyskał status pierwszej w Polsce i Europie repliki Princeton Child Development Institute w USA, który jest jedną z najlepszych placówek terapeutycznych. Obecnie na świecie jest pięć takich replik, z czego trzy działają na terenie USA.


Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom.


Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednym z członków założycieli ASAI (Alliance for Scientific Autism Intervention http://www.asai.science/), organizacji zrzeszającej placówki spełniające standardy modelu stworzonego przez dr Krantz i dr McClannahan, założycielki Princeton Child Development Institute.


IWRD prowadzi działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą, wykorzystując najnowsze metody naukowe. Ponadto szkoli specjalistów z kraju i z Europy oraz pomaga w tworzeniu podobnych placówek w Polsce i za granicą.

Więcej informacji na stronie www.iwrd.pl


REKOMENDACJA IWRD

Miło nam poinformować, że nasza placówka - Przedszkole Słoneczny Domek - należy do placówek rekomendowanych przez Fundację IWRD.


STANDARDY DLA PLACÓWEK REKOMENDOWANYCH PRZEZ IWRD

Placówki rekomendowane przez IWRD prowadzą terapię, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. W placówkach tych nie wdraża się metod nie udokumentowanych naukowo. Placówki realizują terapię zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania (terapii behawioralnej) i spełniają następujące standardy:


Terapia jest zorganizowana wg określonych zasad:

 • W przypadku małych dzieci w początkowym okresie prowadzona jest terapia indywidualna lub maksymalnie w grupach dwuosobowych
 • Zaplanowany jest proces wdrażania do grupy – planowe zwiększanie liczby uczniów podczas poszczególnych zajęć
 • Wszystkie pomoce do realizacji zadań danego dnia są odpowiednio wcześniej zaplanowane i przygotowane
 • Pomieszczenia, w których prowadzona jest terapia są dostosowane do prowadzonego programu


W terapii dzieci i młodzieży z autyzmem wykorzystywane są techniki uczenia, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Należą do nich:

 • Plany aktywności
 • Metoda skryptów i ich wycofywania
 • Wideotrening
 • Uczenie incydentalne
 • Technika wyodrębnionych prób


Placówki posiadają dokumentację prowadzonej terapii. Dokumentacja zawiera:

 • Rejestrację wszystkich prowadzonych zadań - dane zbierane co najmniej raz na dwa tygodnie
 • Opis poszczególnych programów wraz z opisem pomocy, wykorzystywanych podczas realizacji poszczególnych zadań
 • Programy są nastawione na rozwijanie wszystkich sfer deficytowych dzieci
 • Rejestrację i opis postępowania w przypadku pojawiania się trudnych zachowań


Wszystkie dzieci posiadają zindywidualizowane systemy motywacji:

 • Odpowiednio dobrane i modyfikowane nagrody bezpośrednie
 • W miarę osiąganych postępów żetonowy system wzmocnień oraz tablice wyboru nagród


Rodzice bądź opiekunowie ucznia są informowani na początku roku o programach edukacyjnych , na koniec roku o poczynionych przez dziecko postępach.


Wszyscy terapeuci zdają raz w roku profesjonalną ewaluację - zakres ewaluacji terapeutów jest uzgadniany z superwizorami z IWRD.


Placówka jest superwizowana przez specjalistów z IWRD.


Prawa autorskie:
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Gdańsk